Naš projekat

Projekat je zamišljen tako da se skupe više mladih ljudi koji slede Isusa Hrista kao svog Spasitelja, i da širimo Evanđelje po Srbiji u sredinama gde nema crkvi koje slede Isusa Hrista.

Kakvu crkvu smatramo da je ok? Koja krsti pokajnike ponaranjem u vodi, koja ima darove Svetoga Duha, koja čeka da Hrist dođe po nju.