Naša služba

Našom službom je prvenstveno služiti Bogu evangelizirati ljude, pomagati im.

Citati iz Biblije
Luka 6:30,31;

A svakome koji ište u tebe, podaj; i koji tvoje uzme, ne išti. I kako hoćete da čine vama ljudi činite i vi njima onako.

Citati iz Biblije
Rimljanima 12:20;

Ako je, dakle, gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu.

Citati iz Biblije
Marko 16:15;

I reče im: Idite po svemu svetu i propovedite jevanđelje svakom stvorenju.