Greh

Svaka nepravda je greh, a ima greh koji ne vodi u smrt. Znamo da niko, ko je od Boga rođen, ne greši... 1 Jovan 5:17,18;

Pokajanje

A Petar im reče: pokajte se i neka se svaki od vas krsti u ime Isusa Hrista za oproštenje svojih grehova, pa ćete primiti dar Duha Svetoga.
Dela 2:38;

Izbavljenje

Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život.
Jovan 3:16;

Radio Radost

Facebook
Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati. 1 Mojsijeva 13:17;

Aktuelnosti
Akcije - Moli za svoju zemlju